Udvalg

I klubben findes der en række udvalg der varetager stort set alle funktioner i klubben. Udvalget har et årligt budget, som udvalget selv råder over. Bestyrelsen kan give opgaver til udvalgene, og udvalgene kan søge om økonomi til større opgaver hos bestyrelsen. De enkelte udvalg står for at igangsætte og motivere de enkelte opgaver. De enkelte udvalgsmedlemmer behøver ikke at være de primært udførende på selve opgaven.

Alle klubmedlemmer kan være med i et udvalg. Bestyrelsen bestræber sig på at have minimum ét medlem i hvert udvalg. Det er muligt at blive optaget i et udvalgt til enhver tid, så sig endelig til hvis du har lyst eller har en god idé

Vi har følgende udvalg:

Byggeri/facilitet:

 • Emil Grothe
 • Magnus Overgaard

Rutebyg og vedligehold:

 • Emil Grothe
 • Magnus Overgaard
 • Mikael Noe

It og web:

 • Hassan Nia
 • Emil Grothe
 • Magnus Overgaard

Kommunikation, reklame, grafik m.m.:

 • Annette Dahl
 • Tania Hjorting

Træning:

 • Torsdag: Steen Jensen, Magnus Overgaard
 • Onsdag: Emil Grothe, Magnus Overgaard

Sociale arrangementer:

 • Jørgen Lorentzen

Klatre arrangementer (konkurrencer m.m.):

 • Simon Sørensen
 • Mikael Noe

Sikkerhed og instruktører:

 • Hassan Nia
 • Peter Miklos