Regler og sikkerhed

Her kan du læse om sikkerhed i Østjysk Klatreklub. Bl.a. om klatresikkerhed, klatrevæggen og børneattester.Regler og retningslinjer for Østjysk klatreklub:

 

 1. Det er aftenens instruktør/nøglevagt der bestemmer, og instruktøren/nøglevagten kan til enhver tid bortvise folk der ikke følger klubbens regler, eller på anden måde opføre sig uforsvarligt.
 2. Der må ikke nydes alkohol eller andre euforiserende stoffer i forbindelse med klatring eller sikrings arbejde, dette betyder også at man ikke må møde op påvirket af ovenstående. Overtrædelse vil medføre bortvisning. Du må gerne nyde en øl efter overstået klatring.
 3. Det er forbudt at ryge indendørs i klubben.
 4. Klubben påtager sig ikke ansvar for skader eller bortkommende ting ved klubbens aktiviteter.
 5. Al aktivitet i klubregi er på eget ansvar.
 6. Ved opdagelse af fejl på klatrevæggen, på udstyr eller andet skal de berørte dele øjeblikkelig tages ud af brug og der skal rapporteres til den sikkerhedsansvarlige( Lasse Brøchner Hansen ), en instruktør, et medlem af bestyrelsen, et medlem af det praktiske udvalg eller til en rutebygger.
 7. I tilfældet af en ulykke eller en nærulykke (potentiel ulykke) skal der rapporteres til den sikkerhedsansvarlige(Lasse Brøchner Hansen) eller et medlem af bestyrelsen.
 8. Der opfordres til at erfarne medlemmer holder øje med og hjælper nye medlemmer.
 9. I åbningstider hvor der ikke er instruktør til stede, er der krav om at klatrere skal være min. 15 år. Se også ”krav til sikring”.

  Krav til klatring:

 1. Man klatrer på eget ansvar og disse regler og andre anvisninger fra Østjysk Klatreklub skal følges.
 2. Man må ikke klatre eller sikre i beruset tilstand.
 3. Der anbefales at man ikke klatrer alene.
 4. Man må ikke opholde sig i direkte faldlinje under en der klatrer.
 5. Der anbefales at man ”spotter” hinanden ved bouldering.
 6. Der anbefales at man binder sig ind i selens indbindingspunkt ved brug af dobbelt ottetalsknude afsluttet med et fiskerknob.
 7. Bundsikring skal anvendes efter behov (anbefales ved en vægtforskel over 15 kg).
 8. Ved toprebsklatring skal rebet altid være klippet ind i to karabiner i topankeret.
 9. Ved førstemandsklatring skal alle hurtigslynger bruges (max. soloklatring til 2. hænger).
 10. Rebet skal helst klippes ind i karabinen når man er ude for sikringspunktet. Undtaget er dog at man skal klippe ind i første hænger så hurtigt som muligt.
 11. Brug ikke væggens metaldele – især hængere – til klatring, da man kan komme alvorligt til skade.

Krav til sikring:

 1. Man skal have gennemført K1 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 1 for at kunne sikre ved toprebsklatring.
 2. Man skal have gennemført K2 eller have DKlaFs certifikat for Sikringskursus 2 for at kunne sikre ved eller udføre førstemandsklatring.
 3. Man skal have gennemført Ankre og Abseil eller have DKlaFs certifikat for Ankre og Abseil for at kunne lave standplads og abseil.
 4. Ved åbne arrangementer skal der være en ansvarlig instruktør tilstede, som kan videregive ansvar for sikring til personer som har gennemført K1 eller K2
 5. Man skal altid have en fastlåst hånd med tommeltotten rundt om rebet på den passive del af rebet.
 6. Ved brug af GriGri til førstemandssikring skal der anvendes sikringsteknikken anbefalet af producenten. Sikring ved brug af GriGri kræver desuden viden og sikring med en normal rebbremse først samt instruktion fra en person erfaren med GriGri.

Regler for brug af autobelay:

 1. Man skal som minimum have fuldført Sikringskursus 1 (K1) for at kunne bruge autobelay på egen hånd.
 2. Autobelay skal kontrolleres hver gang inden klatring påbegyndes ved at hive i ståltråden og se om der er modstand.
 3. Karabinen skal indbindes i selens arbejdsløkke.
 4. Der må ikke klatres uden for det markerede område på gulvet.
 5. Autobelayens ståltråd skal være stram hele tiden under klatring – hvis den bliver løs skal man hive lidt i den eller eventuelt klatre ned til den bliver stram.
 6. Der må ikke klatres ovenover autobelay således at ståltråden er løs.
 7. Der anbefales kraftigt at makkertjekke inden man klatrer med autobelayen.

Krav til udstyr:

 1. Det anvendte udstyr skal være CE eller UIAA mærket.
 2. Udstyret skal anvendes efter producentens anvisninger.
 3. Der må ikke trædes på eller kastes med klatreudstyr.
 4. Der må kun anvendes syede slynger.
 5. Ottetal eller lignende må ikke anvendes til sikring.
 6. Ved brug af ottetal til abseil skal der anvendes en uafhængig klemknude.
 7. Klubbens reb må bruges af alle klubbens medlemmer til klatring i klubben faciliteter.
 8. Den første måned kan du låne sele, sko, karabin og bremse af klubben. Herefter skal du selv købe dit eget udstyr!

Østjysk Klatreklub følger Dansk Klatreforbunds normer for kurser